חברת SSL עומדת להכריז בתערוכת NAB על מערבל קול דיגיטלי חדש Aysis Air Plus “SC” המיועד למרכזי שידור. המערבל כולל 32 פיידרים fader)) וכן אפשרות של channel strip המקלה על המשתמשים בעת שילוב חומרים אנלוגיים ודיגיטליים.
יש לציין כי ניתן לעבוד עם המערבל במצב של סטריאו או במצב של 5.1 ערוצים. 


ביתן החברה: L2731