חברת Leitch תציג את מערבל (Master Control) הדיגיטליOpus  המבצע את עיבוד התמונה באיכות של 8:4:4. כמו כן המערבל כולל 8 ערוצי קול דיגיטליים באיכות של 24 ביט.
היחידה ניתנת לעבודה ברשת (פנלים/ואלקטרוניקה מרובים) ובנוסף יש למערבל אופציה של שני ערוצי אפקטים וכן מסגרות קיי.

ביתן החברה:  L19511