קלין סמית מ-videorevealed מראה בווידאו כיצד לעבוד עם צליל היקפי – 5.1 ערוצי קול בתוכנת פרמייר פרו של אדובי. הווידאו כולל הסבר כיצד ליצור הגדרות של רציפות, צידוד אופקי אוטומטי בין ערוצים ועוד.