חברת Maxell תשווק דיסקים DVD-RW ו-DVD-R עבור משתמשי וידאו מקצועיים ועבור יישומי ארכיב. יש לציין כי מוצרי החברה נבדקים בצורה מקיפה לצורך יישומם בתחום המקצועי ונמצאו כנותני מענה לדרישת המקצועניים לשמירה על איכות גבוהה לאורך זמן.