AVID מציגה גרסה חדשה של מערכת עריכה לא ליניארית מדגם Avid Xpress DV המיועדת לעולם ה- DV. המערכת החדשה מאפשרת עבודה עם שני מסכים ובכך הממשק של המערכות “הכבדות” של AVID זהה למערכת החדשה. כמו כן ניתן להגדיר את המקלדת בהתאם לצרכי המשתמש. המערכת כוללת 80 אפקטים דייגיטליים, תמיכה ביחס מסך 16:3 וכן תמיכה במגוון פורמטים להעברה לאינטרנט, בנוסף לתמיכה ב AVID UNITY.
המערכת מגיעה בנוסף לתוכנת העריכה עם תוכנת הפקת DVD מדגם DVDit ותוכנת Media Cleaner EZ.