בפרק השביעי הצלם רוב אליס (Rob Ellis) ממשיך להתמקד בתאורה אחורית. בפרק זה של תאורה אחורית שהוא הפרק השלישי בנושא זה, הוא מתמקד בתאורה של שיער המיועדת להפריד את נושא הצילום מהרקע.

0:00 – פתיח
0:29 –  הפרדה ברורה
2:04 – הפרדה עדינה
4:28 – תאורה אחורית צידית
4:49 – כיצד ליישם תאורה אחורית צידית
6:04 – מתי להשתמש של תאורה אחורית
6:19 – הפרק הבא: שחזור אור יום

לפרק הראשון – תאורה סביבתית
לפרק השני – הפחתת תאורה סביבתית
לפרק השלישי – תאורת הדגשה
לפרק הרביעי – תאורת הדגשה כמוטיבציה לצופה
לפרק החמישי – תאורה אחורית
לפרק השישי – תאורה אחורית פרק שני