מערכת שליטה ובקרה של חברת Quickset מאפשרת שליטה על סדרות שונות של מערכות צידוד והגבהה של החברה. המערכת יכולה לעבוד בצורה עצמאית, או בחיבור למחשב PC. באמצעות תוכנה מסופקת ניתן לשלוט על כל ההגדרות.