שירות Frame.Io לעבודה בקבוצות גם באזורי זמן שונים, שלאחרונה החליט להעניק ללקוחותיו 2 טרה ביט נוספים של אחסון ללא תמונה (ראה ידיעה באתר AV), השיק סדרת מדריכים הנקראת “עבודה מהבית”. בשלב זה, בסדרה כוללת שני מדריכים:

הגדרות המערכת

הסבר על תהליך עבודה מרחוק

הודעה לעיתונות באנגלית

לפרקים 3-6