העורך לואיס מקרגור (Lewis McGregor) מדריך מאושר של BlackMagic ומנהל באתר PremiumBeat פרסם את השיעור החמישי והשישי מסדרה בת שישה פרקים לעבודה עם תוכנת העריכה של החברה, Resolve.

השיעור החמישי מתמקד בנושא הפצת התוכן

השיעור השישי מתמקד בהגדרות בסיסיות של המשתמש

לפרק הרביעי – סאונד
לפרק השלישי – כלי עריכה
לפרק שני – ציר הזמן
לפרק הראשון – עמוד המדיה