העורך לואיס מקרגור (Lewis McGregor) מדריך מאושר של BlackMagic ומנהל אתר ,PremiumBeat  פרסם את השיעור השני בסדרה של שישה שעורים על תוכנת העריכה DaVinci Resolve  גרסה 15 של.BlackMagic 

השיעור השני מתמקד בעמוד העריכה: יצירת ציר זמן חדש, עריכה של מדיה מחלון מדיה מקורי ושינוי המראה של ציר הזמן.

לחלק הראשון – עמוד המדיה
לשיעור השלישי והרביעי – כלי עריכה ועריכת סאונד