העורך והמפיק צ’ין לו (Chinn low) מערוץ chinfat מסביר את הבסיס של עריכת דיאלוג בתוכנת העריכה פרמייר פרו של אדובי. הווידאו כולל הסבר על אודות צילומו ועריכתו לאחר מכן. בווידאו הוא מציג טכניקות לצילום ועריכה (24 דקות)