בסקירה של המפיק ג'ייסון מוריס (Jason Morris) הוא מתמקד בעדשות הקולנוע LAOWA מסוג Ranger. הוא מתייחס לכמה שאלות עיקריות לגבי ההבדל בין עדשת סטילס לעדשת קולנוע ואז בוחן את האיכויות שמקבלים מהעדשה.

00:00 – פתיח
01:14 – מפרט
01:47 – איכות בנייה
02:19 – טבעות שליטה
03:05 – אפשרות של Parfocal
03:22 – עצירות T
04:29 – מאפיינים
05:23 – סטייה צבע
06:13 – אורכי מוקד
06:45 – איכות תמונה
07:37 – תמיכה בעדשה
08:34 – נשימת פוקוס
09:23 – עיוותים
09:50 – מרחק מינימלי למיקוד
10:15 – התלקחויות עדשות
10:47 – מממשק PL