הצלם רוב אליס (Rob Ellis) מסביר בפרק החמישי על תאורה אחורית. הוא מסביר שתאורה אחורית לא עוסקת רק בהפרדה בין הרקע לנושא הצילום אלא היא כלי שמאפשר לספר סיפור.

0:00 – פתיח
0:43 – פירוש של המונח תאורה אחורית (rim)
1:14 – שינוי מצב הרוח
3:18 – הרבגוניות של תאורה אחורית בסיפורים
5:58 – הפרק הבא

לפרק הראשון – תאורה סביבתית
לפרק השני – הפחתת תאורה סביבתית
לפרק השלישי – תאורת הדגשה
לפרק הרביעי – תאורת הדגשה כמוטיבציה לצופה