Matrox Video השיקה NewsFlow, מערכת חדשות דיגיטאלית, המאפשרת לתחנות שידור לדגום ערוצים ישירות לתוך השרת, עריכה בזמן אמיתי (Incite) ולאחר מכן העברה למערך השידור האוטומטי.


מפיקי חדשות, עיתונאים ועורכים יכולים לעבוד במקביל עם אותו מאגר מדיה.


תכונות:  • תאימות עם מערכות אוטומציה כגון: Avid iNews, ENPS

  • תמיכה בפורמטים דחוסים:  DV ,DVCAM ,DVCPRO ,DVCPRO50 ו- MPEG-2

  • הזנה למערכת בתקשורת SDI, SDTI ו- QSDI(עד פי 4 מזמן אמיתי)

  • תחנת עבודה אחת שולטת על מספר ערוצים

  • תמיכה במידע מצורף לתמונה (metadata)

  • אמינות של 24/7

נכון להיום המערכת מספקת רק בארה”ב


 


הודעה לעיתונות באנגלית