Roland השיקו את V-1HD, ממתג וידאו לארבעה מקורות באיכות HD.


·         4 כניסות


·         תמיכה באיכות 720p/1080i/1080p


·         תמיכה באות 1080i ו-1080p במקביל


·         ערבול 12 ערוצי קול


·         יציאת program / preview בHDMI


·         מועד אספקה: דצמבר


·         מחיר: 995 דולר


הודעה לעיתונות באנגלית