המפיק הארב (Harv) מערוץ Harv Video/Audio Stuff בוחן שאלה מעניינת: מה עדיף, מיקרופון טוב וחדר לא איכותי או חדר שטופל לסאונד ומיקרופון זול? בווידיאו הוא מראה את שלבי בחינת הנושא לפני שהוא מגיע למסקנה שהחדר שטופל להקלטת סאונד חשוב יותר מאיכותו של המיקרופון.