יצרן התאורה הגרמני dedolight  מדגים כיצד משתמשים בתאורה המוזנת מסוללות להאיר צילום באור יום על מנת לקבל את התוצאה המיטבית. לצילום השתמשו בשלושה פנסים: שני לוחות תאורה TECPRO Felloni  ופנס מיקוד DLED4. כל הפנסים מוזנים מסוללות כך שאין כבלים בסט ואין צורך במקורות מתח. כיוון שהפנסים יכולים לספק שתי טמפרטורות אין צורך להביא ג’ל לשטח.