קית’ אלכסנדר (Keith Alexander) פרסם ב Adorama סרטון המתמקד בפורמטי אודיו. ישנם פורמטים רבים והוא מתמקד בפורמטים המקצועיים. הוא מתייחס לקצב הדגימה, קצב הסיביות, מה קובץ מכיל ומה ההיסטוריה של כל פורמט וההתפתחות של כל פורמטי השמע.