Epson הכריזה על תוכנת Professional Projector Tool, תוכנה חינמית חדשה למקרני 3LCD  לייזר נייחים שתהפוך אפליקציות מקרנים מרובים למהירות ולקלות להגדרה, ותאפשר למשתמשים גישה לטכניקות מתקדמות יותר דגמת מיזוג שוליים ומיפוי הקרנה.
התוכנה תואמת למקרנים נייחים קיימים כולל EB-L25000U, EB-L1500U וכן EB-L1700U ותתאים גם לדגמים הצפויים הבאים עם השקתם: EB-L20000Uוכן EB-L12000Q.

תוכנת Epson Professional Projector Tool מיועדת לשימוש עם המקרנים הנייחים של Epson  ובעיקר לאפליקציות של מקרנים להשכרה, אם כי ניתן להשתמש בה גם להתקנות קבועות. היא מאפשרת למשתמש להתאים מרחוק מיקוד עדשה או מיקום, ולשלוט בפונקציות בסיסיות של המקרן דוגמת הפעלה וכיבוי והצגת תמונת מבחן.

ממשק גרפי ברור והגיוני מאפשר למשתמש לגרור ולשחרר מקרנים נפרדים כדי לשנות את פריסת התמונה, לפתוח טכניקות דוגמת מיזוג שוליים עם מקרנים מרובים, ומיפוי הקרנה על אובייקטים מרובים לתוך תוכנת ההתקנה, מיד עם ההוצאה מהאריזה.

לדברי קובי כהן, מנהל תחום מקרנים בחברתEpson  ישראל, המטרה היא לאפשר למשתמשים להפיק את המיטב מהמקרן בדרך קלה ככל האפשר. ״בתגובה לחברות השכרה בכל רחבי העולם, הבנו שיש צורך בכלי שישפר את הזמן הנדרש להגדרה  ובדיוק לשם כך פיתחנו את תוכנת Professional Projector Tool  החדשה. התוכנה אינטואיטיבית, נגישה ותאפשר למשתמשים לנצל טכניקות שקודם לכן דרשו הדרכה מקיפה כדי ליישמן בהצלחה".

תוכנת Professional Projector Tool של Epson זמינה כעת באתר האינטרנט של Epson ומיועדת לדגמים EB-L25000U, EB-L1500U ו EB-L1700Uותהיה תואמת לדגמים הצפויים: EB-L20000U – EB-L12000Q  עם השקתם.

תכונות עיקריות:

 • פתרון תוכנה של Epson לשימוש עם מקרני לייזר נייחים מרובים
 • תוכנית להורדה בחינם מאתר האינטרנט של Epson
 • משתמשת במצלמה המובנית של המקרן, במקום להזדקק למצלמה חיצונית לשם התאמת צבע ובהירות
 • יוצרת תמונה יחידה וחלקה ממקרנים מרובים באמצעות תכונת מיזוג השוליים
 • מיישמת מיפוי הקרנה בסיסי באמצעות מקרנים מרובים
 • מאפשרת גרירה ושחרור של מקרנים נפרדים בממשק הגרפי של התוכנית כדי לשנות את פריסת התמונה
 • מבצעת התאמות גיאומטרית והתאמות צבע בזמן אמת במקרנים מרובים במהירות ובקלות
 • מאפשרת להתאים מרחוק את מיקוד עדשת המקרן והמיקום
 • מתקנת עיוות תמונה בעת הקרנה על משטחים עקומים או ישרי זווית באמצעות תכונת תיקון גיאומטרי
 • מצמצמת הבדלי גוון צבע בין תמונות באמצעות תכונת אחידות צבעים
 • שולטת בפונקציות בסיסיות של המקרן דוגמת הפעלה וכיבוי והצגת תמונת מבחן
 • מתאימה מגוון רחב של הגדרות תמונה כולל ניגודיות דינמית, בהירות, מצב צבע ואיזון ללבן

הודעה לעיתונות באנגלית