תנועות מצלמה יכולות להוסיף רגש ולחזק את הסיפור או להוריד רגש של הצופה. חשוב שהתנועה תתייחס למשהו שקורה בסצנה. חשוב לציין שאופן הלבוש של השחקן, מה הוא עושה והמוזיקה ברקע שהצופים שומעים ישפיעו מאד על הרגש, ובמקרים לא מועטים, יעצימו את הרגש המופק מתנועת המצלמה. הצלמים ג’יי פ. מורגן (Jay P. Morgan) קנת’ מריל  (Kenneth Merrril) ושסטה מרינה (Shasta Marina) מאתר The Slanted Lens בוחנים זאת. בווידאו הם נעזרים במוצרי Edelkrone.