עורכים שרוצים לייצא את הקליפים של העריכה לקבצים נפרדים צריכים לעשות זאת ידנית כיוון שאפשרות זו אינה קיימת בתפריט הייצוא. העורך פיטר טוזינסקי (Piotr Toczyński) מסביר כיצד לעשות זאת, אילו הגדרות אפשר לשנות כמו סוג המקודד, התחלה וסוף של הקובץ החדש ומיקום לאחר הקידוד.