חברת Accsoon וחברת Vault Micro השיקו פתרון המשלב את היישומון CameraFi Live למערכות iOS המיועד לתת פתרון להזרמת תכנים למספר פלטפורמות במקביל, בנוסף להוספת תכנים וגרפיקה עם המוצרים SeeMo HDMI ו-SeeMo Pro SDI המאפשרים חיבור מצלמות למערכות iOS.

פתרון זה מאפשר למשתמשים לצלם עם יחידת iOS ובמקביל לחבר מצלמה נוספת עם יחידת Accsoon ולאפשר ניתוב בין שני המקורות.

מחיר התוכנה: ללא תשלום (רכישה בתוך הישום)
מחיר המתאם: 349/179 דולר