יצרנית הרחפנים השיקה את DJI Transmission Standard Combo מערכת שידור אלחוטית של וידאו שלא קשורה לרחפן המשלבת את טכנולוגיית O3 PRO. אדם מ–BestBoy פרסם סרטון בו הוא מסביר על המערכת כולל השוואה למערכות אחרות.

00:00 – פתיח
00:14 – הבדלים בין הדגמים
01:18 – סקירה כללית
02:32 – אפשרויות כוח
04:21 – USB–C – שיחה קולית
04:36 – קישור
04:58 – מצב פעולה
07:58 – טווח
10:18 – יציבות שידור
12:38 – ערוצי DFS
13:25 – טיפים
14:45 – SDI Metadata
15:09 – סיכום