הווידיאו שלהלן, שהופק על ידי מגזין Cinefex מציג את היסטורית העריכה  מתקריבים קיצוניים ועד מונטג’.