ג’ון פ. הס ( John P. Hess) מFilmmaker IQ מסביר למה כל נושא זכויות היוצרים חשוב כל כך במיוחד בתקופה הדיגיטלית הנוכחית תוך סקירה של ההיסטוריה והפילוסופיה של זכויות יוצרים.