Vitec Videocom הגיעה להסכמה על רכישה של יצרנית טלפרומטרים Autocue. העסקה, שעדיין צריכה לקבל אישור רשמי, תספק פתרונות נוספים ל-Videocom, שכיום מתבססת על פתרונות של Autoscript.


Autocue השיקה לאחרונה מגוון פתרונות לעבודה עם איפד ואיפון, לשוק האנגלי ואמריקאי.


 


הודעה לעיתונות באנגלית