23 years for the site

תגית

Cineo Lighting

עדכונים ומוצרים חדשים עדכונים ומוצרים חדשים

שיתוף פעולה בין LumenRadio ו-Cineo Lighting

מפתחת הטכנולוגיות בתעשיית הבידור ובמערכות אלחוטיות LumenRadio  הודיעה על שיתוף פעולה עם Cineo Lighting, יצרנית של מערכות תאורה לקולנוע, לטלוויזיה ולתעשיית הצילום. העבודה של שתי החברות יחד הניבה גל מוצרי תאורה HSX ו-HS2 שהמשתמשים יכולים לשלוט…

קרא עוד