מערכת שידור וידאו למרחק

עד למרחק של 230 מטר ללא עיכוב

קרא עוד