Foveon הודיעה על רישיון יצור ושיווק של טכנולוגיית X3 ל-National Semiconductor. טכנולוגיה זו מאפשרת לשבב לקלוט את הצבעים אדום, ירוק וכחול (שלושת צבעי היסוד של התמונה הצבעונית) בכל מקום על הפיקסל באותו זמן וזאת על ידי שילוב פילטרים היוצרים מעין קומות כאשר כל קומה קולטת צבע שונה.

 

הודעה לעיתונות באנגלית