Lindsay Arnold, Lindsay Arnold, Guy Griffiths, David Hodson, Charlie Lawrence ו- David Mann יקבלו את פרס האוסקר בתחום הנדסה מדעית מ- Academy of Motion Picture Arts and Sciences ב-12 בפברואר על הפיתוח של מערכת קולנוע דיגיטלי של Kodak (Cineon Digital Film Workstation).


תחנת העבודה והתוכנה היו חלק העיקרי של פיתוח הקולנוע הדיגיטלי של חברת קודאק, שפותח בשנת 1992. המערכת כולל סורק ברמה גבוהה ומקליט. הסורק ממיר תמונות אנלוגיות שהוקלטו על גבי פילם לקבצים דיגיטלים שניתנים לעיבוד בתחנות העבודה. המקליט מאפשר המרה של הקבצים הדיגיטלים בחזרה לפילם ללא הפסד של איכות.


קודאק פתחה מעבדה 1992 ואחד הסרטים הראשונים שעובדו בה היו סרטים של וולט דיסני, כמו “שלגיה ושבעת הגמדים”.


 


הודעה לעיתונות באנגלית