Media Production Show
מעלה מפה...
\r\n

\r\n תאריך/זמן
\r\n 13/05/2020 - 14/05/2020
כל היום\r\n

\r\n\r\n

\r\n מקום
\r\n Olympia London\r\n

\r\n\r\n

\r\n קטגוריות\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

האירוע בן יומיים כולל תצוגה של יצרנים וספקי שירותים לתחומים טרום הפקה, פוסט ותוכן. במקביל סמינרים ללא תשלום ברמה גבוהה עם כמה השמות הגדולים בתעשייה

לאתר הכנס

\r\n