מערכות הקרנה ותצוגה

רשימת האירועים הבא כוללת כנסים, ימי עיון, תערוכות בנושא של מקרנים, מוניטורים, מסכים, תוכנות ומערכות תצוגה למשתמשים מקצועיים

אירועים קרובים