קטגוריה

הפצה

חברת Ftrack רכשה את Cospective

החברה תמשיך לשווק ולפתח את CineSync

מוצרי ההקרנה של Hitachi עוברים ל-Maxell

החברה תמשיך לשווק ולפתח את CineSync

כלים חדשים לכיול מסכי HDR

החברה תמשיך לשווק ולפתח את CineSync