Avid הודיעה כי השתמשו במערכות Avid, Digidesign ו- Softimageבכל סרט המיועד לאוסקר בקטגוריות: סרט הטוב, הבמאי הטוב, עריכה פילם, עריכת סאונד, ערבול סאונד ואפקטים.


חלק ניכר מהסרטים השתמשו ביותר ממערכת אחת של החברה, ביניהם כל חמשת המועמדים לסרט הטוב של השנה.


 


הודעה לעיתונות באנגלית