עדכונים ומוצרים חדשים

מיקרופון בום נוסף של RØDE

מיקרופון קטן ומיקרופון בום לצילומי וידאו

מצלמת 360 מעלות 8k הקטנה בעולם

מיקרופון קטן ומיקרופון בום לצילומי וידאו

עדכון ליישום Cameras + Formats

מיקרופון קטן ומיקרופון בום לצילומי וידאו