עדכונים ומוצרים חדשים

מערכת ניתוב חדשה של BlackMagic

מאפשרת ניתוב של ארבעה מקורות והקלטה

סקייטבורד שהוא פנס

בעוצמה הזהה לפנס HMI 7000 וואט

גרסה 6.9 למצלמות הפוקט של BlackMagic

תחום דינמי, רגישות, עבודה עם מערבלים של החברה ועוד