Nikon הגיעה לקו של 95 מיליון יצור עדשות מסוג Nikkor ו-1 Nikkor. נקודת ההתיחסות הקודמת של 85 מיליון יחידות – הוכרזה בינואר 2014 ומכאן שניקון יצרה 10 מיליון עדשות בשנה וחצי.


הודעה לעיתונות באנגלית