תחנת הטלוויזיה הספרדית הממשלתית הזמינה 57 מחוללי כותרות של חברת ASTON מדגם Mottos. המוצרים יסופקו עד סוף השנה. זאת ההזמנה הרשונה של ASTON של לקוח בודד העובד את כמות 50 יחידות.
הבחירה נעשתה לאחר שנבדקו מספר מתחרים והסיבה היתה שהמפעילים אהבו את הממשק למשתמשמ ואת היכולות המתקדמות. היחלידות מיועדות להתקנה בכל האולפנים של התחנה ובניידת אחת.