Canon הודיעה כי היא מתכננת לשנה הבאה 20 מצלמות דיגיטאליות חדשות, כהמטרה של החברה היא לתפוס 25 אחוז מהשוק העולמי. לדברי Takashi Oshiyama לרויטרס “קיימות חברות שאין להן כל ניסיון בתחום מצלמות הפילם והן חייבות ליצר מצלמה שתעבוד כמו שמצלמה אמיתית עובדת. אני חייב לציין כי אנו עושים זאת” כמו כן ציין כי בשנת 2003 יוצרו על ידי יצרנים יפנים בין 40 מיליון ל-44 מיליון מצלמות לעומת 25 מיליון יחידות ב-2002 וזאת בהתאם למחקר של CIPA (Japan”s Camera and Imaging Products Association)


כיום יש לקנון כ-20 אחוז מהשוק העולמי לעומת 15 אחוז בשנה שעברה.


המספרים לא כולל 500,000 מצלמות SLR שקנון מעריכה כי נמכרו השנה. קנון השנה יצרה 15 מיליון מצלמות ומספר זה יעלה ל- 20 מיליון מצלמות, כאשר מפעל חדש של החברה יתחיל לעבוד בינואר 2005.