Sanyo הציגה מסך 15 אינץ, המבוסס על טכנולוגיה של OLED (Organic Light Emitting Diode). אמנם טכנולוגיה זו קיימת כבר בשוק אבל זהו המסך הראשון בגודל סביר המשלב טכנולוגיה זו.  עד היום הגודל של המסכים בטכנולוגיה זו היה כ-5 אינץ. לדברי עיתונאים שבחנו את המוצר הוא מפיק חדות וצבעים חיים.


המוצר מאוד חסכוני בצריכת חשמל (כל פיקסל הוא יחידה המוארת בצורה עצמאית כאשר המשמעות היא שאין צורך לספק כמויות גבוהות של מתח וכמות של אור אחורי). טרם ידוע מתי האספקה של המוצר מחוץ ליפן.