גרסת 10.4.1 של תוכנת FCPx שהושקה בתערוכת NAB מאפשרת יצור, תזמון, שליטה על צבע ומיקום לטקסט המיועד לתרגום (ראה ידיעה באתר AV). אתר ההדרכה Ripple Training מסביר בווידאו את אופן השימוש באפשרות החדשה.