NAB Show, איגוד השידור האמריקאי NAB המפיק את התערוכה החשובה ביותר בתחום השידור, הודיע על שינוי מועדה של NAB2020 שלראשונה תפתח כבר ביום ראשון והדוכנים ייפתחו בצהריים של היום הראשון. סיום התערוכה יהיה ביום רביעי. התאריך של התערוכה יהיה 19.4-22.4.2020 (21.4 – יום השואה)

הודעה לעיתונות באנגלית