למרות הביטול של תערוכת NAB2021 (ראה ידיעה באתר AV), מארגני תערוכת IBC הודיעו שהתערוכה המתוכננת להתקיים בתחילת דצמבר תתקיים כסדרה וגם לא תחול חובת בידוד על הנכנסים.

הודעה לעיתונות באנגלית