חיסכון בזמן עריכה מותנה בצילום נכון. בסרטון שפרסם המפיק ומנהל הצילומים, פיליפ בלום (Philip Bloom), הוא מציג כללים לצילום נכון, משלב ארגון החומרים ועד תכנון הצילומים ועוד.