יוצר הסרטים ג'וש סאטין (Josh Sattin) פרסם סרטון בו הוא בוחן את מצלמת Z8 של ניקון בנושא תחום דינמי. בסרטון הוא משווה את התחום הדינמי של המצלמה למצלמת קנון EOS R5c ולמצלמת Komodo של RED.

00:00 – פתיח
03:23 – בדיקת תחום דינמי
07:06 – חשיפה חלק 1
09:18 – מערכת הפחתת רעשים של R3D
10:40 – חשיפה חלק 2
11:28 – סיכום

ניתן לעשות עבודה טובה עם שלוש המצלמות, (גם צריך לקחת בחשבון שהKomodo היא בת ארבע שנים). לדעת ג'וש, לאחר הבדיקות ל-Z8 יש יותר תחום דינמי ממצלמת קנון, בתחום הדינמי מול מצלמת RED התוצאות דומות או שהיא מנצחת אותה בפער קטן.