המפיק רוב נלסון ( (Rob Nelsonוג’ונס סטנסטרום (Jonas Stenstrom) מאתר Untamed Science מתחילים סדרה של התהליכים בהפקת סרט. הסדרה כוללת את שלב קדם ההפקה (לפני שמתחילים לצלם), ההפקה (שלב הצילום) והפוסט. הווידאו הראשון כולל סקירה מהירה של כל התהליכים כאשר בהדרכות בשלב בפרקים הבאים יתמקדו בכל שלב בנפרד.