המפיק בריידי בסט (Brady Bessette) פרסם סרטון בו הוא מראה כיצד להאיר דמות דרך דלת. הוא מסביר כיצד להסתיר את הפנסים, את הבעייתיות של שימוש בתאורה קשה, כיצד לעטוף את האור, הגדרות המצלמה ובציוד בו השתמש בצילום המסוים.