הצלם דייב אלטיזר ((Dave Altizer מאתר Kinotika, מסביר בווידאו כיצד להאיר ראיון. הוא מתייחס לתאורה עם שלושה פנסים, כאשר הפנסים הם: פנס מוביל (key), פנס מילוי ופנס לתאורה אחורית. דייב מסביר את התהליכים שצריכים להיעשות לפני תחילת הצילומים, כמו מיקומי הפנסים, השפעות של תאורה חיצונית, הגדרות הפנסים ועוד.