בפרק השישי בסדרת התאורה, הצלם רוב אליס (Rob Ellis) ממשיך להתמקד בתאורה אחורית. הוא מסביר שתאורה אחורית לא עוסקת רק בהפרדה בין הרקע לנושא הצילום, אלא היא כלי שמאפשר לספר סיפור.

בעוד שבפרק הקודם הוא התמקד במשמעות של תאורה אחורית, בפרק הנוכחי מתמקד בסוגי התאורה הקיימים:

0:00 – פתיח
0:37 – כיצד תאורת קצוות מדגישה רגשות
2:24 – כיצד להאיר סצנה של שמש נכנסת מהחלון
4:41 – תאורה בתרחיש מלא תקווה
6:03 – כלי לסיפור עדין יותר
6:28 – סיכום ומה בפרק הבא

לפרק הראשון – תאורה סביבתית
לפרק השני – הפחתת תאורה סביבתית
לפרק השלישי – תאורת הדגשה
לפרק הרביעי – תאורת הדגשה כמוטיבציה לצופה
לפרק החמישי – תאורה אחורית (חלק ראשון)