ישנן שתי דרכים עיקריות לצילום אנשים במכונית נוסעת; בשתיהן יש צורך בניגרר עם פלטפורמה. למעשה, הרכב בו נמצאים המצולמים אינו נע.

ההבדל בין השיטות הוא מיקום הצילום, צילום במקום שהעלילה מתקיימת (הגרסה היקרה) ואילו צילום בקמום אחר או עם רקע של מסך ירוק ולהוסיף את הרקע המתאים בפוסט (השיטה הזולה).
מנהל הצילומים גריי קוץ (Gray Kotze), הבעלים של אתר In Depth Cine, מפרט כיצד פועלות שתי הטכניקות הללו, מהו הציוד המעורב וכמה סיבות לכך שיוצרי סרטים עשויים לבחור בשיטה אחת על פני השנייה במצבים שונים.

00:00 – פתיח
01:01 – שיטה ראשונה
07:18 – דבר המפרסם Squarespace
08:16 – שיטה שנייה
11:40 – יתרונות וחסרונות
15:02 – סיכום