המפיק הארב ((Harv מערוץ Harv Video/Audio Stuff מראה שלוש טכניקות להפיכת חומר גלם שטוח לשחור לבן. הוא משתמש בתוסף, בגלגלי הצבע ועוד כלים הקיימים בתוכנת FCPx.